Open en gesloten lettergrepen

Open en gesloten lettergrepen

Open en gesloten lettergrepen verwijzen naar de laatste letter van een lettergreep.

Een open lettergreep is een lettergreep die eindigt op een klinker of klinkercombinatie.

In woorden van één lettergreep:la
de
pi
zo
nu

Maar ook in woorden met meer lettergrepen:
La-ken, de-ken, gi-taar, zo-len, hu-ren, zoe-ken, hou-den, die-ven.

Een enkele klinker in een open lettergreep klinkt zoals hij heet in het alfabet.
De enige uitzondering is de e: die kan in een open lettergreep zowel de e-klank (uit het alfabet) als de uh-klank ('de stomme e') hebben.
Vergelijk: be-ker en be-kend

Een gesloten lettergreep is een lettergreep die eindigt op een of meerdere medeklinkers.

In woorden van één lettergreep:alaal
hetheet
lidlied
losloos
ukuur

Maar ook in woorden met meerdere lettergrepen
Lak-ken, paar-den, hek-sen, mees-ter, kind-je, dief-stal, los-bol, loods-boot, uk-kie, duur-zaam.

Een enkele klinker in een gesloten lettergreep klinkt altijd anders dan hij heet in het alfabet.

Klinkercombinaties hebben altijd dezelfde klank. Daarvoor maakt het niet uit of ze in een open of gesloten lettergreep staan.


koekoelkoe-ler
zwaaizwaaitzwaai-de
koukoudkou-der

Kinderen vinden het vaak heel lastig om woorden met open en gesloten lettergrepen soepel te lezen en goed te spellen.
Zolang ze woorden van één lettergreep lezen en spellen is er geen probleem. Maar zodra de woorden meer lettergrepen krijgen, gaan ze twijfelen en zie je fouten als:Bij het lezen gaan ze twijfelen wat ze tegen een enkele klinker moeten zeggen. Soms komen ze er niet uit en raden ze wat er staat.

Wil jij weten wat je kunt doen om kinderen te helpen bij de open en gesloten lettergrepen (en zelfs problemen hiermee te voorkomen)?
Kijk dan hier ....
sike
Door

sike

op 13 Jan 2021

klopt

Margit
Door

Margit

op 14 Jan 2021

:-)

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down