Alfabetkaart

Wat is de alfabetnaam van een letter?

De alfabetnaam van de letter is de naam zoals we die gebruiken in het alfabet.

Heel simpel, van a tot z. Je ziet alle letters op onze alfabetkaart:
En let daarbij op: de y noemen we de griekse ij, i-grec of ypsilon (bron: wikipedia). De Nederlandse combinatieklank ij schrijf ik met i - j.

We gebruiken de alfabetnaam als we woorden gaan spellen.

Door de alfabetnaam te gebruiken, maken we een heel duidelijk onderscheid tussen letters en klanken.

Letters gebruiken we als we kijken naar een woord. Je ziet de letters.

Klanken gebruiken we als we luisteren naar een woord. Je hoort de klanken.

Door een duidelijk verschil te maken, geven we kinderen ook direct aan welk zintuig ze moeten inzetten: hun ogen of hun oren.

Letters en klanken zijn onderdeel van de fundering van ons spellinggebouw. Als die fundering stevig ligt, kun je gaan bouwen aan de pijlers. Welke dat zijn? Ontdek het hier....

Reactie plaatsen