Onze aanpak: maak een stevigspellinggebouw

Vlot en foutloos spellen zijn als het dak van een gebouw. Als dit dak wiebelt en wankelt bij jouw kind, dan mist je kind een of meerdere van:

  • Een stevige fundering
  • De visuele pijler
  • De logica pijler
  • De steunbalk voor het dak
  • Daarop het dak

Ons spellinggebouw

Wij zijn willen zoveel mogelijk kinderen helpen die vastlopen met spelling en lezen. 

Omdat we weten wat het doet met een kind als lezen en spelling een probleem zijn. En wij weten ook wat het met jou als ouder doet.

Ruim 20 jaar geleden liepen onze eigen kinderen vast en wij konden niet accepteren dat ze het niet zouden kunnen leren.

Toen begon de zoektocht die geleid heeft tot het ontwikkelen van ons spellinggebouw. Het is het resultaat van al die jaren werken met onze eigen kinderen en daarna honderden andere kinderen en hun ouders en leerkrachten.

Wil je weten waarom kinderen zo verschrikkelijk kunnen worstelen met spelling en lezen? Terwijl andere kinderen het als vanzelf lijken te leren? Het antwoord is eigenlijk simpel. 

Een wankel gebouw

De methodes op school concentreren zich op de auditieve pijler in het gebouw. En op de een of andere manier bouwen veel kinderen de andere pijlers onbewust vanzelf op. 

Ondanks het eenzijdige aanbod redden deze kinderen het uiteindelijk wel. Ook al kost dat veel moeite en heel veel extra onderwijstijd. 

Een leerkracht in groep 8 zei eens tegen ons: "Aan het eind van dit jaar weten de meeste kinderen dat je 'slapen' met maar 1 a schrijft. Als je maar vaak genoeg oefent."

Een instabiel dak

Voor kinderen die er niet in slagen om zelfstandig die extra pijlers te bouwen - of bij wie dat maar ten dele lukt - zie je dat het dak op alleen die auditieve pijler nooit stabiel kan liggen. 

Deze kinderen verliezen hun zelfvertrouwen. Ze 'doen maar wat'. En hoe harder ze hun best doen, hoe meer ze verstrikt lijken te raken in spellingregels die ze niet begrijpen of niet kunnen toepassen.

Kinderen die hiermee worstelen zijn niet in staat bij vrij schrijven een goed verhaal op papier te krijgen. Ze kunnen niet laten zien wat ze in hun mars hebben!

Je moet  een kind dat die pijlers niet zelf bouwt, daar bewust mee helpen..

Een stevige fundering

Ons spellinggebouw laat je zien hoe het wel moet. Het is een bewezen raamwerk dat je in staat stelt om de verwarring weg te nemen, de snelheid van lezen en spelling te verhogen en je kind het vertrouwen te geven dat hij het echt kan leren

Wat jij nodig hebt is meer inzicht in wat er nu eigenlijk bij je kind mis gaat. En wat je kind nodig heeft is genoeg vertrouwen om een eerste stap te kunnen zetten.

Bij een nieuwe aanpak hoort een nieuwe fundering. Zonder fundering kan je geen stevig gebouw neerzetten. Dus daar beginnen we mee.

De fundering is simpel. Alle kinderen kunnen onze uitgangspunten in een paar weken leren. Tegelijkertijd wordt daardoor hun nieuwsgierigheid opwekt. Het is anders dan ze gewend zijn, dus voelt het veilig: "Oh, maar dit kan ik wel!" en "Dit is niet saai en vervelend, zoals het werk van school."

Door eerst aandacht te geven aan deze belangrijke basis, geef je je kind de stevigheid die hij of zij tot nu toe mist.

De visuele pijler

Op school is de basis bij spelling: goed luisteren. En omdat je heel vaak niet kunt horen wat je precies moet schrijven, wordt daar een enorme bak aan regels aan toegevoegd. Met daarbij voor 't gevoel een nog grotere bak uitzonderingen.

Gevolg: een enorme overbelasting van het werkgeheugen.

En dat terwijl goede lezers en spellers die regels helemaal niet blijken te gebruiken.  Die weten gewoon wat ze moeten zeggen tegen een woord dat ze zien (=lezen), of hoe ze een woord dat ze horen moeten schrijven (=spelling).

Hun geheim?

Woordbeeld.

Ongeveer 75% van de kinderen bouwt dit woordbeeld vanzelf op. Daar hoef je niets voor te doen. Heeft die andere 25% dan gewoon pech?

Nee, gelukkig niet. Met specifieke, visuele oefeningen kunnen ook zij hun visuele woordenboek vullen. Dus daar helpen we bij als we werken aan de visuele pijler.

Door hier heel bewust aandacht aan te besteden, geef je je kind toegang tot de snelweg van lezen en spelling.

De pijler van de logica

Letters en woorden houden je voor de gek... Dat is het gevoel dat sommige kinderen hebben met name als ze met spelling bezig zijn.

Dan moet het zus, dan moet het zo. En net als je denkt dat je het snapt, komt er weer een woord langs waarin dat niet waar is.

Dit gevoel is moordend voor het zelfvertrouwen van een kind. 

Wat kinderen nodig hebben is zekerheid over het standaard systeem. Waar 80-90% van de woorden in het Nederlands zich gewoon aan houden. Waar we gebruik maken van vaste bouwstenen, die zich op een standaard manier gedragen. 

Door deze zekerheid stap voor stap op te bouwen en het denkproces te ondersteunen met fysiek materiaal (vergelijkbaar met de blokjes bij de eerste rekenlessen), krijgt je kind steeds meer grip op hoe spelling werkt. 

Je kind wordt zekerder en als er dan een woord langskomt dat zich niet aan de regels houdt, dan is hij of zij niet meer uit het veld geslagen, maar nieuwsgierig naar hoe het zit.

De steunbalk voor het dak

Een goede fundering en stevige pijlers geven je kind veel zekerheid en houvast bij het foutloos schrijven van woorden. De resultaten in de spellingtoetsen zullen verbeteren en zijn houding in de spellingles zal veranderen.

Maar we hebben nog een belangrijke stap te gaan:
Nu moet alles wat je tot nu toe geleerd hebt bij elkaar komen. Daarvoor dient de dakbalk: die zorgt voor de onderlinge verbinding. Zodat je kind, afhankelijk van het woord dat hij wil schrijven, de juiste spellingstrategieën inzet: auditief, visueel op op basis van structuur. Of natuurlijk een combinatie!. 

Als je je eigen verhaal wil schrijven (of een boekverslag of een antwoord op een proefwerkvraag) dan  komen de woorden niet allemaal netjes uit dezelfde categorie. En je moet ook van nieuwe woorden kunnen bedenken wat je ermee aanmoet. We noemen dat met een duur woord 'transfer'. Wat zoveel betekent als: iets wat je weet ook toepassen in een nieuwe situatie. 

Dus nu leer je strategieën voor de aanpak van alle woorden.

En dan het dak erop!

Voor echt 'vrij' schrijven, moeten de onderliggende processen steeds meer 'vanzelf' goed gaan. Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, moet zonder nadenken goed gaan. Dat kan alleen als de visuele pijler de hoofdrol speelt.

Want alleen dan kan jij al energie  steken in WAT je wil schrijven en hoef je je niet meer het hoofd te breken over HOE je dat moet schrijven.

We weten dat de overstap van de losse woorden in de spellingmethode naar echte eigen tekst heel groot is. Dus ook dat bouwen we stapje voor stapje op. 

Van eenvoudige zinnen naar samenstelde zinnen naar korte verhaaltje (waarbij wij nog helpen met de inhoud) naar echt je eigen verhaal! 

Want dat is natuurlijk ons doel: dat jouw kind, ieder kind, op papier kan laten zien wat hij of zij waard is. Daarvoor moet het schriftelijk taalniveau op gelijke hoogte komen met het mondelinge taalniveau. 

Daar werken we aan in het onderdeel van het programma dat heet: het dak erop! 

Wil jij hier meer over weten?