Page content

Klankgroep

Een klankgroep is een deel van een gesproken woord dat bestaat uit een klinkerklank met vaak daaromheen een of meer medeklinkerklanken. Bij klankgroepen gaat het om een verdeling van een woord zoals je het hoort. Bijvoorbeeld als je het zegt terwijl je klapt of als je het zingt. Soms worden klankgroepen ook wel klankmaten genoemd.

Waarvoor dient een klankgroep?

Klankgroepen kunnen je helpen bij het bepalen van de juiste spelling van een woord. Als je een nieuw woord voor het eerst moet schrijven, is de enige informatie die je hebt immers hoe het klinkt. Helaas is dit niet altijd voldoende, omdat we in het Nederlands nogal wat klanken op verschillende manieren kunnen schrijven.

In het Nederlands heeft iedere klinkerklank zijn eigen klankgroep. Dat betekent dat je het aantal klinkers kunt tellen om te weten hoeveel lettergrepen een woord heeft. Klinkers die bij elkaar horen, tellen daarbij als 1.

Paraplu = 3 klankgroepen: voor de a-klank, de a-klank en de u-klank.
Wandelaar = 3 klankgroepen: voor de ah-klank, de uh-klank en de a-klank.
Suiker = 2 klankgroepen: voor de ui-klank en voor de uh-klank.
radio = 3 klankgroepen: voor de a-klank, de i-klank en de o-klank

Een voorbeeld van klankgroepen

Let op: het is altijd heel lastig om klankgroepen op te schrijven, omdat het gaat om iets wat je hoort ;-). Het fonetisch alfabet kan hierbij helpen.

Als voorbeeld nemen we het woord ‘lettergrepen’.
(Weet je niet hoe je het uit moet spreken? Klik dan hier: Listen to lettergrepen pronunciation by Forvo lettergrepen)

Als je dit in klankgroepen verdeelt, krijg je [ˈlɛ – tər – xre – pə(n)] (fonetische spelling via: http://www.woorden.org/)

    Comment Section

    0 reacties op “Klankgroep

    Plaats een reactie


    *