Wat is spellen

Wat is spellen

Spellen is het een voor een benoemen van de letters van een woord. Bij het spellen gebruiken we altijd de namen van de letters uit het alfabet. Dat geeft namelijk houvast. Je weet precies welke letters je moet schrijven en in welke volgorde!

Wil je weten hoe spellen gaat? Kijk dan eens naar Lingo:Omdat je altijd iedere letter apart opnoemt, is het aantal letters dat je zegt, gelijk aan het aantal letters dat je schrijft in het woord.

Neem bijvoorbeeld het woord aar. Dit wordt geschreven met drie letters en gespeld als  "a - a - r"

Je ziet drie letters, je zegt drie letters.

Maar...

Je hoort maar twee klanken: aaaaa - rrrr.


Hier wordt dus meteen duidelijk dat een letter niet hetzelfde is als een klank. En die kennis is heel belangrijk om verwarring te voorkomen. Want bij een letter hoort niet altijd dezelfde klank. Welke klank er bij een letter hoort, weet je eigenlijk pas als je hem IN een woord ziet. Vergelijk maar eens doek en hoed of wanten en water.

Wanneer spellen we eigenlijk?

We spellen een woord letter voor letter als we zeker willen weten dat iemand de juiste letters in de juiste volgorde opschrijft. Bijvoorbeeld als we onze naam doorgeven.

Bij Taalkanjer hebben we gemerkt dat het spellen van woorden ook enorm helpt bij het vormen van een woordbeeld in je hoofd. Dat is onmisbaar om vlot te leren lezen en schrijven. Kinderen die moeite hebben met lezen en spelling missen dit woordbeeld vaak, of hebben niet geleerd hoe ze het moeten inzetten. In Help kinderen spiekbriefjes te maken in hun hoofd lees je er meer over.

Reactie plaatsen