klapertjes-gezelige-fllesen

Mijn kind schrijft 1 medeklinker waar er 2 horen

Zie jij wel eens spelfouten bij je kind zoals:

Je kind schrijft één medeklinker, terwijl er twee moeten staan.


Jouw kind is niet de enige die hiermee worstelt. Heel veel kinderen zijn totaal in verwarring over de klinkers en medeklinkers. De regels kennen ze wel, maar als je kijkt naar wat ze schrijven... dan zie je gewoon dat ze totaal niet snappen hoe het werkt. Ze worden boos, verdrietig of geven de moed op. Zo wordt schrijven een opgave, en ze hebben het in hun leven nog zo hard nodig...

Om het probleem op te lossen moet je eerst even weten waar het vandaan komt. 

De oorsprong ligt in de gewoonte om kinderen bij de start van lezen en spellen aan te leren dat de enkele klinkers klinken als ah, eh, ih, oh, uh. (zoals in man, mes, kip, zon en bus). Standaard. En hoe gevaarlijk dat is, blijkt pas als woorden meer lettergrepen krijgen. Want kinderen die ervan overtuigd zijn dat 1 a klinkt als 'ah', gaan nooit lakken met 2 k's schrijven. 

Natuurlijk volgen er in dit stadium heel veel regels, met dubbelzetters en ander gespuis, maar als (het verkeerde) uitgangspunt van groep 3 nog in jouw hoofd zit, dan kan je daar niks mee. Zo zien we dus heel veel kinderen worstelen met deze regel tot (na) het eind van de basisschool.

Dus we moeten uitleggen waarom je die twee k's nodig hebt. Wat is eigenlijk de functie van die tweede k?

Wij noemen dat het Geheim van de klinker. Niet omdat wij vinden dat het geheim moet blijven, maar omdat schoolmethodes het niet aan kinderen vertellen. 

We laten het hier in het kort zien voor de a.

Waar het om gaat: de a klinkt zoals hij heet. Pas als ik er een medeklinker achter leg, dan krijg ik de ah-klank. 

Dat principe kan je NAADLOOS meenemen naar woorden met meer lettergrepen. In man-den* hoor ik een medeklinker achter de a. Die maakt dat de a klinkt als 'ah'. In man-nen hoor ik geen medeklinker achter de a, maar ik hoor wel de ah-klank. Dat kan niet zomaar! Daar is een medeklinker voor nodig. Die moet ik dus schrijven, ook al hoor ik hem niet! 

Wij gaan in onze uitleg een hele stap dieper in op hoe het werkt: We zeggen niet alleen maar dat je een extra medeklinker moet schrijven, maar we zeggen ook waarom

*Wij weten dat kinderen soms ook moeite hebben met het op de juiste manier in klankgroepen verdelen van woorden. Dat probleem bespreken we hier niet, maar uiteraard besteden we daar in ons programma uitgebreid aandacht aan.

Als je het op deze manier uitlegt, geef je je kind houvast. 

Hij snapt hoe het werkt en kan zelf controleren of hij het goed gedaan heeft. Maar dat kan best wel spannend zijn. Want om het nieuwe houvast te pakken, moet je kind zijn oude loslaten. Je wil je kind daar dus goed in begeleiden, zodat je geen stapjes overslaat.

En daar kunnen wij je bij helpen. Wil je met mij onderzoeken of dat iets is wat bij jou past? Schrijf je dan in voor ons volgende-stap-gesprek.

Reactie plaatsen