Spelletjes spelen nuttig? Nou en of!

Spelletjes spelen nuttig? Nou en of!

Spelletjes spelen nuttig? Nou en of!
Als je tenminste de juiste spelletjes speelt ;-).

Hoe vaak horen wij niet van ouders:

 • “Hij kent de spellingsregels wel, maar hij past ze niet toe…”
 • “Het lukt maar niet om de spellingsregels te automatiseren.”
 • “Hij blijft maar de b en de d omdraaien… (of de iu, ei, ie etc…)”

Dus zelfs als kinderen alle kennis hebben, dan nog missen ze soms vaardigheden om deze kennis op het juiste moment op te roepen en toe te passen.

Vaardigheden als nauwkeurig waarnemen, niet impulsief zijn, alle gegevens verzamelen, vergelijken, en (ruimtelijke) relaties leggen, spelen daarin een grote rol.
En dit soort vaardigheden kun je uitstekend oefenen met de juiste spelletjes.

Neem nou kwatro…

Een spelletje van 64 unieke kaarten die passen in een doosje dat in je broekzak overal mee naar toe kan. Qua spel zou je het een kruising van SET en SCRABBLE en KWARTET kunnen noemen.
Je moet sets vormen en die bij de al bestaande sets op tafel aanleggen.

Wat is een set?

Dat is een serie van 2, 3 of 4 kaarten waarbij de eigenschappen van die kaarten allemaal moeten kloppen.
Bv .
kleur – allemaal hetzelfde of allemaal verschillend
vorm – allemaal hetzelfde of allemaal verschillend
aantal – allemaal hetzelfde of allemaal verschillend

Voorbeeld van een goede set


Kleur – allemaal verschillend
vorm – allemaal gelijk
aantal – allemaal gelijk

Voorbeeld van een foute set:


Kleur – allemaal verschillend
Vorm – allemaal verschillend
Aantal – niet gelijk en niet verschillend! (Er zijn twee kaarten met aantal 4).

Zo klopt hij wel: Nu zijn alle aantallen verschillend.


Een set opbouwen

Als je een set begint met twee kaarten, is daarmee de toon gezet.

Voorbeeld:

Kleur: verschillend. Bijgevoegde kaarten zullen dus ook in kleur moeten verschillen.
Vorm: verschillend. Bijgevoegde kaarten zullen dus ook in vorm moeten verschillen.
Aantal: gelijk. De bijgevoegde kaarten mogen dus ook alleen maar 2 als aantal hebben.

Kun je nu bedenken met welke twee kaarten deze set afgemaakt kan worden?

Natuurlijk zijn er ook nog wat spelregels over hoe je dan aanlegt bij reeds bestaand rijen en over de puntentelling, maar daar ga ik nu niet op in.

Je maakt het spel extra waardevol als je je kind helpt om steeds zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen waarom een kaartje ergens wel mag en waarom niet.

Wat leer je van dit spel?

 • Op meerdere eigenschappen tegelijk letten – je moet heel goed kijken: wat heb ik al, wat mag/moet erbij. (lijkt een beetje op kwartet)
 • Overeenkomsten en verschillen zien: wel dezelfde kleur, niet hetzelfde aantal…
 • Selecteren en elimineren: deze kleur mag niet, deze kleur mag wel…
 • Helder en eenduidig formuleren.

Dit zijn heel nuttige vaardigheden bij het leren toepassen van spellingsregels.

Want, zoals we al zeiden, je hebt er natuurlijk niet genoeg aan om de regels te kennen!

Je moet de situatie herkennen, waarin die regel van toepassing is en ook wanneer je hem niet moet gebruiken.

Bijvoorbeeld bij de verdubbeling van de medeklinker:

Hier niet:

Hier niet:

Hier niet:

Hier wel graag:

Kan jouw kind precies (!) verwoorden waarom in deze woorden wel/niet verdubbeld moet worden?
Daarvoor moet je kind:

 1. De regel kennen
 2. Kunnen herkennen wanneer die van toepassing is
 3. Zichzelf op basis van helder en eenduidig formuleren controleren.

Heeft jouw kind moeite met punt 2 en 3?
SPEEL dan KWARTO :)))))))

Er zijn nog veel meer spellen die de het waarnemen en denken en handelen van je kind versterken op vlakken die ook heel belangrijk zijn bij lezen en spellen.

Neem gerust contact met ons op.

Nog een paar uitdingen:

 • Welke van de drie kaarten links onder kun je in dit veld aanleggen?
 • En als laatste: welke kaart(en) ligt/liggen fout?


Reactie plaatsen