Nooit meer problemen met open lettergreep en dubbelzetter

Betere resultaten bij lezen en spelling in minder onderwijstijd.

Juist voor kinderen met spellingsproblemen.

Kinderen kunnen zelfstandig met de hulpmiddelen aan de slag.

Geen dure hulpmiddelen nodig.

Word je blij van foutloze dictees, maar niet van jarenlang vruchteloos oefenen? 

Een deel van de kinderen blijft maar problemen houden met lezen en spellen. Hoeveel tijd en moeite je er ook in stopt. Er is te weinig budget om extra hulp in te roepen en te weinig tijd om er zelf echt in te duiken. Vaak is het 't zoveelste kind dat individuele aandacht nodig heeft. De druk in de klas loopt op. Onderzoek naar dyslexie en externe hulp is dan soms de enige optie. Maar ook dat heeft niet altijd het gewenste resultaat.

Liever wil je ook deze kinderen de kans geven om vanaf het begin mee te doen met het normale proces. En dat kan.

Wij zijn Jorien en Margit. De afgelopen 15 jaar hebben wij vanuit onze RT-praktijk vele kinderen geholpen met onze unieke aanpak. 6 jaar geleden zijn we samen Taalkanjer gestart en hebben van daaruit honderden kinderen geholpen, door hun ouders te helpen bij het op een andere manier aanbieden van lezen en spellen. Nu willen we onze aanpak nog breder inzetten zodat die kan worden toegepast waar het uiteindelijk thuishoort: in de klas.

Case: in drie maanden open en gesloten lettergreepproblemen opgelost

Een van onze leerlingen (groep 8) schreef in oktober 2017 dit (de foutenanalyse is gemaakt door zijn moeder):

fouten in open en gesloten lettergreep


En bij het dictee van januari schreef hij dit:

geen fouten in open en gesloten lettergreep


Wat is er in die drie maanden gebeurd? 

Deze leerling leerde het Geheim van de klinker kennen en toepassen op meerlettergrepige woorden.

Hij kreeg meer inzicht, en ervaart veel minder verwarring.

Hij ging van “Ik doe maar wat” naar “Ik weet wat ik doe!”

Aan de fouten en de spontane verbeteringen kun je zien dat zijn nieuwe kennis nog niet automatisch goed wordt toegepast. Maar wel is al zichtbaar dat hij een enorme sprong heeft gemaakt. 

Meer dan ik ooit durfde hopen

Uit ervaring weet ik hoe frustrerend het kan zijn wanneer je kind met een taalprobleem kampt en je geen passende begeleiding of hulp kunt vinden in je directe omgeving.

Jullie werkwijze neemt veel onduidelijkheid weg bij het lezen en spellen van woorden. Jullie gaven altijd heel snel antwoord op mijn vragen, via de mail of op een andere manier. Al met al een zeer goede begeleiding.

Bart is qua spelling met sprongen vooruit gegaan, is een stuk zelfverzekerder geworden en gaat sinds kort naar de Havo. Iets waar ik twee jaar geleden niet eens op durfde hopen.

Gerda

Mijn zoon heeft enorme stappen gezet

Hij kwam naar me toe: “We moeten nog wat aan Nederlands doen”. Ik viel bijna van mijn stoel! Wat is dit! Hij wil nooit wat doen en nu weet ie natuurlijk hoe het moet, dus nu vindt hij het wel leuk worden om wat te doen!

En z’n schrijven. Als ik kijk hoe we begonnen: één grote gestreepte rotzooi, je kon niks lezen. Het is allemaal weg! Hij schrijft gewoon. Denkt niet: “Oh hoe moet ik dit schrijven!?” Het komt er gewoon uit. Het is echt bijzonder. Ik ben echt heel blij!

Angelina

Wil jij dit ook voor jouw leerlingen bereiken?

"Lezen is STOM!"

Joris is een trage lezer. Hij kent alle letters. Redelijk vlot zelfs. Maar hij blijft veel woorden ‘hakken en plakken’.

Dat is een moeizaam proces. Hij wordt er doodmoe van. Hij heeft vaak geen idee wat hij gelezen heeft. Komt hij een woord voor de tweede keer tegen op een bladzij (of voor de derde, vierde, vijfde keer) dan moet hij het steeds opnieuw ‘ontcijferen’.

Kortom: Joris besluit al snel dat ‘lezen STOM(!) is’ en dat hij het nooit gaat leren. 

"Hoe kan ik nou horen wat ik moet schrijven?"

Ryan schrijft:

ik maak een sniw pop

De week daarna schrijft hij:

de luuew is hil groot.

Hij is zelf eigenlijk wel content met het resultaat.

Maar zijn juf natuurlijk niet.

Zijn schriftje staat dan ook vol met rode strepen en aantekeningen.

Nadelen van op dezelfde weg doorgaan

Leerlingen raken er steeds meer van overtuigd dat ze “het nooooit zullen leren”. Ze geven de moed op, of raken gedemotiveerd en gefrustreerd.

Leerkrachten voelen die frustratie ook: wat ze ook doen, de leerlingen pikken het maar niet op. Zo blijft het lezen en spellen op een veel lager niveau hangen. Het blijft steeds een doel op zich, en zo kom je niet toe aan het soepel gebruiken ervan bij andere vakken.

Voordelen van een andere aanpak

Je stapt uit de frustratie van zowel de leerling als de leerkracht. Kinderen krijgen het gevoel dat ze het wel kunnen leren, wat hun motivatie en betrokkenheid bij het leren vergroot. Lezen en schrijven worden sneller tot het middel dat ze moeten zijn.

Hoe gaan wij te werk?

Basisanalyse

We brengen in kaart hoe de regels van de open en gesloten lettergreep nu aangeleerd worden, in welke groepen er het meest mee geworsteld wordt, hoeveel leerlingen er mee worstelen, hoeveel tijd er aan besteed wordt en natuurlijk welk pad voor jullie het beste is om dit probleem te gaan voorkomen. Deze analyse vormt de basis voor het traject dat we samen in kunnen gaan. Dit alles doen we vrijblijvend en in goed overleg met als doel tot een zo kloppend mogelijke win-win situatie te komen. Wanneer we een match zijn gaan we aan de slag!

Training

Als jullie besluiten om met ons het vervolgtraject in te gaan, gaan we de leerkrachten die bij het proces betrokken zijn trainen. Zij krijgen toegang tot al onze kennis en materialen, zodat ze de leerlingen optimaal kunnen begeleiden.

Ondersteuning

Een verandering van werkwijze kost moeite. Vandaar dat wij jullie niet loslaten na de training, maar blijven ondersteunen, door training-on-the- job-momenten.

Ouderbetrokkenheid

Voor sommige kinderen kan het nodig zijn om toch ook thuis nog te oefenen. Wij betrekken nadrukkelijk de ouders daarbij. Onze unieke verzameling spelletjes nodigt kinderen en ouders uit om thuis op een leuke en nuttige manier bezig te zijn.

Klaar voor de start?