Marjolein van Muijden

Ik ben in het voor jaar van 2014 aangeschoven bij Taalkanjer als leesspecialist omdat ik bij Jorien en Margit dezelfde gedrevenheid trof, die ik zelf voel om kinderen met een achterstand in lezen en spelling weer op gang te helpen. Ik wil hen de juiste handvatten en tools te geven, waardoor kennis, zelfvertrouwen en plezier in taal weer terugkeren.

Een groot deel van mijn leven heb ik met kleuters gewerkt. Na een ongeval, 15 jaar geleden, was ik niet meer in staat om voor de klas te staan. Ik ben mij gaan herscholen tot remedial teacher. Bij dit werk kreeg ik veel kinderen met een grote taalachterstand onder mijn hoede. Ik ervoer hun frustratie en onmacht en zag hun zelfvertrouwen en motivatie naar beneden kelderen. Dit raakte me zo, dat ik besloot me nog meer in dit probleem, maar vooral in de oplossingen hiervan, te gaan verdiepen.

Inmiddels ben ik alweer jaren werkzaam als lees-en dyslexiespecialist en heb ik grote groepen kinderen op weg geholpen op school en in mijn eigen praktijk. Ik merk hoe enthousiast ze raken als ze vooruitgaan en hoe de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier in lezen en leren groeit.

Net als Margit en Jorien ondersteun ik ouders, door middel van tips en zelfontwikkelde leesprogramma’s, om hun kinderen zelf extra leeshulp te geven, omdat de hulp van ouders soms onontbeerlijk is om een vlotte lezer te worden. Dit probeer ik zo aantrekkelijk en afwisselend mogelijk te maken voor kinderen en ouders.

Ik zou zeggen: Laten we met elkaar de “leescode” kraken!

  • 1972 PABO (gespecialiseerd in kleuters, waardoor ik het “out of the box” denken verder heb ontwikkeld. Je werkt immers niet met leermethodes. Ik heb overigens ook in hogere groepen gewerkt.)
  • 1975 LO Handvaardigheid (een creatieve geest kan voor creatieve oplossingen zorgen ☺)
  • 1990 Ontwikkelingsgericht werken. (Hier heb ik geleerd een kind in zijn ontwikkeling te volgen en vervolgens een passend, uitdagend leeraanbod aan te bieden)
  • 2002 Methode de Haan
  • Remedial Teacher bij ABCtaal
  • 2006 HBO Remedial Teacher
  • 2009 HBO Master Special Educational Needs: Lees- en dyslexiespecialist
  • Daarnaast heb ik de nodige workshops en cursussen gevolgd op het gebied van taal en lezen.
  • Op dit moment ben ik werkzaam op een basisschool als Lees- en dyslexiespecialist en heb ik mijn eigen praktijk.