Page content

Spelletjes spelen nuttig? Nou en of!

Spelletjes spelen nuttig? Nou en of!

Spelletjes spelen nuttig? Nou en of!
Als je tenminste de juiste spelletjes speelt ;-).

Hoe vaak horen wij niet van ouders:

 • “Hij kent de spellingsregels wel, maar hij past ze niet toe…”
 • “Het lukt maar niet om de spellingsregels te automatiseren.”
 • “Hij blijft maar de b en de d omdraaien… (of de iu, ei, ie etc…)”

Dus zelfs als kinderen alle kennis hebben, dan nog missen ze soms vaardigheden om deze kennis op het juiste moment op te roepen en toe te passen.

Vaardigheden als nauwkeurig waarnemen, niet impulsief zijn, alle gegevens verzamelen, vergelijken, en (ruimtelijke) relaties leggen, spelen daarin een grote rol.
En dit soort vaardigheden kun je uitstekend oefenen met de juiste spelletjes.

Neem nou kwatro…

Een spelletje van 64 unieke kaarten die passen in een doosje dat in je broekzak overal mee naar toe kan. Qua spel zou je het een kruising van SET en SCRABBLE en KWARTET kunnen noemen.
Je moet sets vormen en die bij de al bestaande sets op tafel aanleggen.

Wat is een set?

Dat is een serie van 2, 3 of 4 kaarten waarbij de
eigenschappen van die kaarten allemaal moeten kloppen.
Bv .
kleur – allemaal hetzelfde of allemaal verschillend
vorm – allemaal hetzelfde of allemaal verschillend
aantal – allemaal hetzelfde of allemaal verschillend

Voorbeeld van een goede set

Kleur – allemaal verschillend
vorm – allemaal gelijk
aantal – allemaal gelijk

Voorbeeld van een foute set:

Kleur – allemaal verschillend
Vorm – allemaal verschillend
Aantal – niet gelijk en niet verschillend! (Er zijn twee kaarten met aantal 4).

Zo klopt hij wel: Nu zijn alle aantallen verschillend.

Een set opbouwen

Als je een set begint met twee kaarten, is daarmee de toon gezet.

Voorbeeld:

Kleur: verschillend. Bijgevoegde kaarten zullen dus ook in kleur moeten verschillen.
Vorm: verschillend. Bijgevoegde kaarten zullen dus ook in vorm moeten verschillen.
Aantal: gelijk. De bijgevoegde kaarten mogen dus ook alleen maar 2 als aantal hebben.

Kun je nu bedenken met welke twee kaarten deze set afgemaakt kan worden?

Natuurlijk zijn er ook nog wat spelregels over hoe je dan aanlegt bij reeds bestaand rijen en over de puntentelling, maar daar ga ik nu niet op in.

Je maakt het spel extra waardevol als je je kind helpt om steeds zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen waarom een kaartje ergens wel mag en waarom niet.

Wat leer je van dit spel?

 • Op meerdere eigenschappen tegelijk letten – je moet heel goed kijken: wat heb ik al, wat mag/moet erbij. (lijkt een beetje op kwartet)
 • Overeenkomsten en verschillen zien: wel dezelfde kleur, niet hetzelfde aantal…
 • Selecteren en elimineren: deze kleur mag niet, deze kleur mag wel…
 • Helder en eenduidig formuleren.

Dit zijn heel nuttige vaardigheden bij het leren toepassen van spellingsregels.

Want, zoals we al zeiden, je hebt er natuurlijk niet genoeg aan om de regels te kennen!

Je moet de situatie herkennen, waarin die regel van toepassing is en ook wanneer je hem niet moet gebruiken.

Bijvoorbeeld bij de verdubbeling van de medeklinker:

Hier niet:

Hier niet:

Hier niet:

Hier wel graag:

Kan jouw kind precies (!) verwoorden waarom in deze woorden wel/niet verdubbeld moet worden?
Daarvoor moet je kind:

 1. De regel kennen
 2. Kunnen herkennen wanneer die van toepassing is
 3. Zichzelf op basis van helder en eenduidig formuleren controleren.

Heeft jouw kind moeite met punt 2 en 3?
SPEEL dan KWARTO :)))))))

Er zijn nog veel meer spellen die de het waarnemen en denken en handelen van je kind versterken op vlakken die ook heel belangrijk zijn bij lezen en spellen.

Neem gerust contact met ons op.

Nog even een uitdaging:
Welke van de drie kaarten links onder kun je in dit veld aanleggen? (klik op afbeelding om te vergroten)

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

“Lezen is stom en ik leer het toch nooit!”

“Lezen is stom en ik leer het toch nooit!”

Hoe een ‘fixed mindset’ je kind tegenhoudt

Er kwam een moment dat mijn dochter niet meer wilde oefenen met lezen. “Ik kan het toch niet” werd haar steeds stelligere overtuiging.
Dat ze het nog zou leren.. dat wilde er bij haar niet meer in.
En dat doet pijn!

Herkenbaar?

Je kunt je kind er niet (meer) van overtuigen dat lezen wel leuk is en dat ze het kan leren, maar dat het bij haar gewoon wat meer moeite kost dan bij andere kinderen. Het gevoel van ‘niet kunnen’ lijkt definitief.

Je kind weet het zeker… ze is gewoon dom en zal het nooit leren.
En ze wil dus ook noooooit meer oefenen. Dat heeft toch geen zin.

Zo’n gedachte kun je voor heel veel dingen hebben. Misschien heb je er zelf ook wel eens last van. Ik weet in ieder geval dat ik mezelf er ook wel eens op betrap. Ik kan bijvoorbeeld gewoon niet goed zingen. Echt waar!

Fixed Mindset

Het ‘vaste’ idee over wat we kunnen en wat niet, wordt ‘fixed mindset’ genoemd.
Een Engelse term die zoveel zegt als:

“Ik denk dat ik ben geboren met bepaalde kwaliteiten en daarmee moet ik het doen in mijn leven”.

Mindset-Fixed

Bijvoorbeeld: ik ben goed in voetbal en tekenen, maar slecht in lezen.
Ik ben slim, of niet, en daar blijft het bij. Als iets me niet lukt, dan komt het doordat ik er gewoon geen talent of aanleg voor heb. Maar intussen vergeten we hoeveel we voor dat voetballen of tekenen geoefend hebben. We doen het misschien wel de hele dag door, steeds als we even de kans krijgen. Alleen het voelt totaal niet als oefenen, het is gewoon iets waar we plezier in hebben.

Zoals het plaatje laat zien, voelt een kind met een fixed mindset zich beperkt; het ziet geen kansen voor zichzelf.

Growth mindset

Tegenover de fixed mindset staat de growth mindset.
Een kind met een growth mindset is ervan overtuigd dat hij kan leren door te proberen en te oefenen.

“Wat ik kan, staat niet vast. Als ik wil en probeer, kan ik het leren.”

Mindset-Growth

Een kind met een growth mindset ziet overal kansen voor zichzelf. Het heeft een reële kijk op wat NU lukt en op wat in de toekomst ook kan gaan lukken.

“Een goede doeltrap nemen kon ik ook niet zomaar. Daar heb ik hard voor getraind, toch!”

“Ik kan het niet” voelt heel anders dan “Ik kan het nog niet” Er zijn mogelijkheden, ook voor mij :)).

Onderzoek naar mindset

Carol Dweck heeft heel veel onderzoek gedaan naar de ‘mindset’ van kinderen: hoe zien ze zichzelf en hoe kijken ze aan tegen een moeilijke taak. Deinzen ze daarvoor terug of zien ze die vooral als een uitdaging…

En… Heel belangrijk: Hoe kunnen wij als ouders / leerkrachten die houding van kinderen beïnvloeden.

In onderstaand filmpje gaat ze in op de betekenis van nog in ‘nog niet’. Dat voelt heel anders dan ‘niet’, omdat het een belofte naar de toekomst inhoudt.
“Dit gaat niet goed” klinkt zo definitief, terwijl “Dit gaat nog niet goed” suggereert dat er sprake is van een groeicurve.

Je kunt je kind helpen om een growth mindset te ontwikkelen.

Hij of zij raakt daarmee meer ingesteld op groei en op ontwikkeling.

Hoe je dat doet?

Let eens voor jezelf op, hoe je je kind prijst of aanspreekt. Toen ik dat voor mezelf ging doen, kwam ik tot de ontdekking dat ik toch heel vaak zei: “Wat ben je knap.” of  “Wat slim van jou!”

Ik heb gemerkt dat het veel beter werkt, als ik een kind vooral prijs om wat hij probeert en minder om wat hij presteert. Dan gaat hij juist  in het proberen de voldoening ervaren.

Fouten maken is dan ineens veel minder erg. Van fouten kun je leren! Maar als je geen fouten durft te maken.. kun je dan nog wel leren?

Dit begint al heel jong.

Stel je peuter wil een toren bouwen, maar de blokken vallen steeds om.

 Wat doe jij:

 • je zegt: zal ik het even doen?
 • je zegt: je bent er bijna! Gewoon nog een keer proberen.
 • je zegt: pfff veel te moeilijk voor jou!
 • je zegt – als hij eindelijk gelukt is: Jij bent een knapperd!
 • je zegt helemaal niks.

Wat is het effect van al deze verschillende reacties?

Welke reactie zal je kind stimuleren om de volgende keer een nog hogere toren te bouwen?

Of welke reactie zal je kind het idee geven dat hij dom is.

Is het nodig dat je wat zeg? Zit je kind niet gewoon lekker te spelen en is voor hem het proces van bouwen en onderzoeken niet veel belangrijker dan of die toren er uiteindelijk komt? En heeft hij daar jouw commentaar bij nodig?

En welke reactie zal je kind misschien wel weerhouden van het bouwen van een hogere toren, omdat hij niet zeker is dat hij volgende keer weer een ‘knapperd’ zal zijn. Want ja, welke kind verliest graag die status?

Verschillende reacties hebben verschillende effecten op je kind.

Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die vooral geprezen worden voor het PROBEREN het meest een growth mindset ontwikkelen. En dat kinderen die geprezen worden om een eigenschap (en bang zijn om van hun voetstuk te vallen) veel meer een fixed mindset ontwikkelen.

En het is bewezen dat het goed is als we matig zijn in onze aanprijzingen en beloningen. Kinderen kunnen eraan ‘verslaafd’ raken. Hun zelfbeeld kan er van afhankelijk worden.

Conclusie: Gelukkig is een fixed mindset niet fixed!!

Wat deed ik met mijn dochter?

Ik maakte de eerste stapjes die ze moest zetten aantrekkelijk en bovendien zo klein dat ik wist dat ze succesvol kon zijn of worden. Daarvoor moest ik wel  de gebaande wegen verlaten… want dat waren voor haar doodlopende paden geworden.

Loopt jouw kind vast met leren lezen en spellen?
Dan wil je ook met een klein stapje beginnen. Zodat je kind kan ervaren: dit kan ik al en wat ik nog niet kan, dat kan ik leren!

En daarna kan ik (durf ik!) het volgende stapje te zetten.

Hoe wij dat doen? En dan ook nog in de zomer, als je kind helemaal geen zin heeft om te oefenen?
Dat lees je in ons verslag van drie jaar Zomerchallenge:
De zomerdip overwonnen!
We bieden het je graag ter inspiratie aan.

Ik wil dat verslag graag lezen en ontdekken wat IK kan deze zomer kan doen om mijn kind het gevoel te geven “Ik kan dit wel (leren)!”.

Met het aanvragen van het verslag geef je ons toestemming
om je gegevens te verwerken zoals beschreven in onze privacyverklaring.
Omdat wij je absoluut niet willen spammen,
kun je je op ieder moment weer afmelden!

Meivakantie!

vol hoofdLekker twee weken uitwaaien! Je hoofd leegmaken, zodat er straks weer van alles inpast!
Ben je geen leesfan dan ligt tijdens de vakantie het gevaar van terugval op de loer (ja, ook al na twee weken), zeker bij mooi weer, want dan gaan we lekker naar buiten! Ook belangrijk allemaal, want bewegen is goed voor je lijf en activeert je hersenen, maar bovenal is buitenspelen in het zonnetje natuurlijk  gewoon genieten!

Probeer toch het lezen niet los te laten. Laat je kind elke dag even lezen, zonder dat hij dat direct ervaart als lezen! Wees fantasievol! De brochure van het pretpark of vakantiepark lezen, het recept voor de cup cakes  of pannenkoeken, een boodschappenlijstje maken enzovoort (meer ideeën vind je bij de tips van ‘Leeskanjer’).

OF……………………………

MAAK SAMEN EEN VAKANTIEBOEK!meivakantie_zon

Al met veel leerlingen heb ik een eigen boek gemaakt en ze weer een beetje enthousiast gekregen voor lezen, terwijl ze in eerste instantie niet het gevoel hadden dat ze nou direct zo met lezen bezig waren.

Zo kreeg ik een leerling die in groep 5 eigenlijk nog niet kon lezen. Zijn frustratie was groot. Lezen kostte hem zoveel moeite en hij had altijd hulp nodig om zijn werk te kunnen maken, zelfs bij rekenen, waar hij zo goed in was! Moest ik hem nou ook nog eens gaan vervelen met saaie leeslessen?
Hij had me al vaak verteld over Snuffie, zijn konijn. Ik stelde voor om een boek over zijn konijn te gaan maken. Dat vond hij een goed plan. Zo gezegd zo gedaan. Al doende bleek dat hij een rijke fantasie bezat. Zo startte het verhaal met een enkele zin, maar gaandeweg werden het pagina’s vol. De illustraties heeft hij zelf gemaakt en het boek hebben we met een ringbandje in elkaar gezet. Vervolgens heb ik er ook nog een digitaal verhaal van gemaakt, zodat hij zelfstandig (!) zijn eigen boek kon lezen. Later zijn nog de nodige boeken gevolgd. En ik kan je vertellen, ongelooflijk spannend! Een schrijver in de dop! En hij trots en maar lezen. Natuurlijk was er een exemplaar voor de schoolbibliotheek!
Hoe leuk is het om je eigen boek te lezen over jouw eigen avontuur?!

Nu hoeven we niet allemaal schrijver in de dop te  zijn, om toch een leuk boek te maken.
14053_vakantie-dagboekBedenk en schrijf samen een leuk plot, neem een flink aantal foto’s (vergeet niet om al je verkleedkleren aan te trekken!), maak bij elke foto een passend verhaal of hoofdstuk van een verhaal. Zet het in een fotoprogramma (Hema, AH enz.) en binnen een week heb je een eigen ingebonden boek! Tekenen kan natuurlijk ook. Scan dan je kunstwerken en verwerk ze in je vakantieboek. Ook leuk: scan een folder of het toegangskaartje en voeg die ook toe.

Leuk om ook een exemplaar cadeau te geven aan opa’s en oma’s en misschien zelfs een voor de school- of klassenbieb! Vergeet niet op de voorkant en in de binnenkant de naam van de schrijver en de illustrator/fotograaf te vermelden.

Wens jullie allemaal een vrolijke vakantie!uitzwaaien_burned

Denk je dat deze blog ook voor anderen leuk is? Doe ze dan een plezier en klik op een van de ‘sharebuttons’ aan de linkerkant.
Natuurlijk vinden we het ook super als je hier onder vertelt waar jouw vakantieboek over gaat!

Spelen met letters en woorden

Zoals jullie weten, vinden Jorien en ik het heel belangrijk om zoveel mogelijk te oefenen in de vorm van een spelletje.
Nu kwam ik laatst weer een heleboel leuke spelletjes tegen in een oud nummer van Onze Taal. Graag wil ik die met jullie delen. Ze zijn heel geschikt voor wat oudere kinderen.
Bij de spelletjes staat steeds een puntentelling, maar als je kind niet zo van wedstrijdjes houdt, hoef je die natuurlijk niet te volgen.

Kentekenwoorden

67-RKJ-1 = rokje
Kies samen een nummerbord uit, bijvoorbeeld 67-RKJ-1, en maak woorden die de letters RKJ bevatten. Het liefste ook in de volgorde waarin ze in het nummerbord voorkomen. Iedereen mag woorden roepen. Degene met het kortste woord met de letters in de juiste volgorde (bijvoorbeeld rokje), wint de ronde. Lukt het niemand om de letters in de juiste volgorde te houden? Dan mogen de letters door elkaar gehusseld worden (bijvoorbeeld jurk). Ook dan wint degene met het kortste woord.

Woordslang

Kleurpotlood, potloodstreep, streepjespyjama
Een variant op de letterslang… De eerste speler noemt een samenstelling, dus een woord dat bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld kleurpotlood. De tweede speler neemt het laatste deel van het woord, plakt er iets achter en maakt er een nieuw woord van (potloodstreep). De volgende pakt daar weer het laatste deel van en maakt daarna een nieuw woord (streepjespyjama), enz. Als je geen woord meer kunt bedenken, heeft degene die het laatste woord had bedacht een punt. Beperk eventueel de nadenktijd ;-).

De keizer van China

‘… houdt wel van appels, maar niet van bananen’keizer van China
Een van de spelers bedenkt iets taligs waarvan een denkbeeldige keizer van China zou houden, bijvoorbeeld: woorden die beginnen met een a, waar een b in zit of die eindigen op een s. Of woorden die 4 letters hebben of twee lettergrepen. Je kunt het zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt.
Stel dat het gaat om woorden die beginnen met een a. Dan zegt degene die de regel heeft bedacht: “De keizer van China houdt wel van appels, maar niet van bananen.” De andere spelers mogen vervolgens vragen stellen als: “Houdt de keizer van China van aardbei?” De eerste speler beantwoordt alle vragen. Degene die de voorliefde van de keizer raadt, verdient een punt.

Verhaal maken

“Er was eens een meisje”
Dit spel draait niet om punten, maar om het gezamenlijk maken van een verhaal. Iemand begint met een zin (“Er was eens een meisje”) , de volgende haakt hierop in en gaat door met het verhaal (“Dat moest vroeg opstaan”), waardoor een avontuur ontstaat met allerlei onverwachte wendingen.

Achteruit spellen

Fiets: s-t-e-i-f
Speler 1 noemt een woord (bijvoorbeeld fiets). Hoeveel letters dat woord mag hebben, is afhankelijk van de speler die het woord moet gaan spellen! Speler 2 moet dit woord achterstevoren spellen: s-t-e-i-f . Als die dat foutloos binnen 10 seconden doet, verdient hij een punt. Speler 2 bedenkt na afloop van zijn beurt een nieuw woord voor de volgende speler.
Let op: het is niet de bedoeling om het woord achterstevoren uit te spreken. Om wat dit betreft verwarring te voorkomen, is het extra belangrijk dat je spelt met alfabetletters en niet met de klanknamen van de letters (dus ef-i-e-tee-es > es-tee-e-i-es). Dit lukt alleen als je het woord dat je gaat spellen goed voor je ziet!

Hoe boerenkool ineens lekker wordt…

Oefenen? Echt niet!

Arghhh! Oefenen met lezen? Is jouw kind hier met geen mogelijkheid toe te bewegen?
Dat komt ons helaas bekend voor! Daarom willen we je graag helpen.

In het vorige artikel noemden we je de eerste belangrijke stap: bemoediging:

Het belangrijkste daarvan is dat je je kind het gevoel moet geven dat hij / zij ook kan leren lezen, maar dat het helaas wat meer moeite kost dan bij andere kinderen!
Nu hoeft je kind nog niet meteen de overtuiging te hebben dat lezen ooit makkelijk of leuk wordt…
Dat is een (veel te) grote stap als je kijkt waar hij nu staat…..

Als je regelmatig wilt gaan oefenen, hoef je hem steeds alleen het vertrouwen te geven dat hij de komende 15 minuten gaat overleven :).

Dus jouw taak is om die 15 minuten in te vullen op een manier die voor je kind in de eerste plaats aantrekkelijk is en bovendien leerzaam Daar willen we je graag bij helpen… Meer hierover in ons volgende artikel..

Maar eerst nog even iets anders:

Dat de ‘wegen van een kind’ soms ondoorgrondelijk zijn, illustreert misschien een grappige anekdote over een van mijn kinderen (al heeft het NIKS met lezen te maken, maar alles met BOERENKOOL :).

Ze was, denk ik, boerenkooleen jaar of 5 en er stond boerenkool op het menu. Nou, no way ging zij die eten. Zelfs niet met een heleboel appelmoes erover. Toen ik haar – ik had mijn geduld al enigszins verloren – met haar bord in een andere hoek van de kamer gezet had, klonk daar vandaan ineens de beschuldiging: “Dit is geen eten, dit is KOTS!….” Ik heb de strijd opgegeven.
Toevallig was papa die avond laat thuis. Hij at dus na en terwijl hij zijn prakkie in de magnetron opwarmde, zei hij: “Ah, heerlijk… boerenkool!” Normaal eten wij nooit op de bank, maar omdat hij alleen was en de tafel al afgeruimd, installeerde hij zich daar en dochterlief kroop gezellig bij hem. En terwijl hij at, smulde zij met hem mee: om de beurt een hap….

Dus wat is de tweede belangrijke stap:

Doorbreek het patroon…

Soms moet je een trukendoos opentrekken om iets voor elkaar te krijgen wat je kind echt niet wil.
Mijn andere dochter at nooit komkommer, maar wel Oma’s komkommer…

Als je dus met je kind wil gaan lezen en je kind voelt daar een heftige weerstand tegen, dan helpt een verandering in de setting soms enorm.

Het kan sowieso een goed idee zijn om voor het lezen een andere plek dan de woonkamer te kiezen. Niet alleen omdat ‘verandering van spijs doet eten’ maar om nog een andere belangrijke reden. Omdat lezen zoveel inspanning kost en omdat je kind zijn aandacht daarvoor maximaal moet kunnen focussen, is hij heel gevoelig voor afleiding.

En die afleiding kan overal in zitten:
– De TV staat aan.
– Een broertje of zusje jengelt door de kamer.
– Jij bent tegelijkertijd met iets anders bezig (als jouw focus verschuift, verschuift die van je kind mee).
– Buiten op het plein zijn andere kinderen aan het voetballen.

Ga dus samen op zoek naar een ruimte waarin je lekker kunt lezen. Een speciale stoel of lekker kussen of een knuffel erbij kan ook al wonderen doen. Hoe prikkelvrij je leesplek moet zijn, is afhankelijk van je kind. Het ene kind is nog gevoeliger voor afleiding dan het andere. Maar ga ervan uit dat je kind afgeleid is door geluiden en beweging op de achtergrond waar jij je niet eens bewust van bent.

En alleen al het zitten op een speciale plek, kan helpen om de ‘normale’ negatieve associaties te doorbreken.

Nog vragen over lezen? Zie hier antwoord op de drie meestgestelde vragen over lezen met je kind.

Succes!

P.S Mijn dochter is nu 27 en boerenkool is een van haar winterfavorieten :).

Geef een reactie!We zijn benieuwd hoe jij dit met je kind oplost: Hoe vind jij een tijd + plek om fijn te lezen?
Super als je het met ons wilt delen!

Voorlezen is een must!

Samen voorlezen op de bankAfgelopen week bij “Pauw”  brak Prinses Laurentien weer eens een lans voor de laaggeletterden, of liever gezegd voor het voorkomen van laaggeletterdheid.  In dit geval ging het om voorlezen, waar je niet jong genoeg mee kunt beginnen.
Voorlezen zorgt ervoor dat de woordenschat wordt vergroot en draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip.
Bovendien prikkelt voorlezen de fantasie, want kinderen leren zich een voorstelling te maken van iets wat ze nog nooit echt hebben meegemaakt. Daarbij verhoogt het de luistervaardigheid en het concentratievermogen en last but not least motiveert het je kind om zelf te leren lezen.

Al vanaf  een paar maanden oud kun je  leuke boekjes “lezen” met je baby, maar voorlezen blijft op elke leeftijd een heerlijke en stimulerende bezigheid! Vaak krijgen oudere kinderen zin om verder met een boek te gaan, als je eerst een paar hoofdstukken hebt voorgelezen.

Weetje:
Ouders die een vroege start maken met voorlezen en vol enthousiasme de voorleesroutine doorzetten, hebben op termijn kinderen die meer voorlopen in de taalontwikkeling.

Ik blijf natuurlijk maar “doordrammen” over het belang van lezen en om daar zo vroeg mogelijk mee aan de gang te gaan, omdat ik in mijn praktijk de,  vaak treurige,  voorbeelden krijg waarin dat niet gebeurd is.

Soms is er maar zo weinig voor nodig om een stukje plezier, maar vooral ook zelfvertrouwen terug te krijgen. Zo heb ik in mijn praktijk een vader met een dochtertje van anderhalf. Ik vroeg hem of hij haar wel eens voorlas. Hij vertelde mij dat hij dat eigenlijk niet goed durfde, omdat hij tekst weliswaar kon lezen, maar zich niet zeker genoeg voelde om het ook “leuk” voor te kunnen lezen. Dus zijn we samen aan de slag gegaan met een boekje van Dikkie Dik. We hebben het elkaar een aantal keren om en om voorgelezen. Eenmaal de gêne voorbij, speelden we om de beurt de dreumes en de ouder. Wat een overwinning en plezier toen hij het voor het eerst aan zijn dochter ging voorlezen!
Inmiddels gaat hij nu regelmatig met zijn dochter naar de bieb en leest voor het eerst na jaren ook weer zelf boeken die zijn belangstelling hebben,  maar op een wat lager leesniveau geschreven zijn ( o.a. www.eenvoudigcommuniceren.nl).

Voorleeskerstboom

De kerstvakantie staat voor de deur, dus misschien wat tijd om met elkaar een spannend boek te lezen. Maak er een gezinsgebeuren van en lees elkaar zo leuk/spannend mogelijk voor.
Ook leuk is om met elkaar een toneelboek te lezen. Kijk hiervoor op “Toneel/Theaterlezen”, daar vind je leuke boeken voor elk niveau, waarin iedereen een rol te spelen krijgt. Plezier voor het hele gezin!
Ik wens iedereen hele gezellige “(voor)leeszame” feestdagen!

Zonder plezier kun je niet leren

InstinctiveGolfOefeningVorige week was ik bij een workshop Instinctive Golf. Tijdens het praatje vooraf was het eerste dat de trainer zei:

Mensen zijn leermachines.

Vanaf het moment dat we in de wieg liggen zijn we automatisch zoveel mogelijk aan het leren.  Bewust, maar ook heel vaak onbewust. Hoe we dat doen?

     Iets uitproberen.
     Kijken naar het resultaat.
     Bijsturen.

Zo leren we omrollen, kruipen, lopen, rennen, fietsen, golfen. Maar ook eten, drinken, praten, schrijven, ….
Leren is bijna een voorwaarde om in leven te blijven.

De rest van de dag zijn we druk bezig geweest om dingen uit te proberen. We kregen allerlei uitdagende opdrachten, we gingen uitproberen hoe we dat konden oplossen en we hadden af en toe succes.

Natuurlijk vroeg ik mij op weg naar huis af hoe ik deze ervaring kon vertalen naar beter en en met plezier leren lezen en schrijven. Want met je lijf iets leren is natuurlijk anders dan met je hoofd iets leren. Maar ja, iets leren blijft iets leren…

Wat in ieder geval is blijven hangen, is de driehoek die de trainer ons toonde:
DriehoekPlezierLerenPrestatieOm de driehoek te laten staan, heb je alle drie de punten nodig. Je leert pas echt iets als je er plezier in hebt en als je inspanningen ook resultaat opleveren.

Mensen zijn verschillend, dus voor verschillende mensen kan een bepaald punt de nadruk hebben.  Voor sommige mensen is plezier belangrijker dan de prestatie en het leren, voor anderen kan juist de prestatie of het leerproces zelf belangrijker zijn. Maar je zult zien, dat als de andere punten helemaal vergeten worden, het punt met de nadruk uiteindelijk ook niet tot bloei komt.

Heb jij ooit iets moeten leren waarvan je niet het gevoel had dat je het nodig had? Hoe leuk was dat?
Of dat er iets van je gevraagd werd dat je nog niet beheerste en er was ook geen tijd om het te leren?

Wat wij heel vaak horen van ouders is dat hun kind helemaal geen plezier heeft in lezen en schrijven.
“Het is stom”
“Ik heb geen zin”

Waar komt dat door?

In de meeste gevallen zal het veroorzaakt worden doordat het kind geen succeservaringen heeft bij het leren. Op school dendert de trein maar door: deze week weer nieuwe letters of een nieuw woordpakket, weer een nieuwe spellingregel. En volgende week weer, en weer, en weer…

Als je helpt met oefenen van al die woordpakketten en regels, merk je dat het niet blijft hangen.
“Als we samen oefenen kent hij de regel, maar een dag later is hij hem weer vergeten”.
Weer een bevestiging dat het niet lukt, weer minder plezier, weer minder zelfvertrouwen.

 Succeservaring is onmisbaar.

Hoe kun je dit nu omdraaien? Hoe kun je zorgen dat je kind optimistisch aan het leren gaat?

Geef als ouder juist aandacht aan het plezier! Maak een spelletje van het leren. En – heel belangrijk – zorg dat je kind succes ervaart bij dat spelletje. Succes betekent niet dat je het spelletje nooit mag verliezen.. of dat je geen fouten mag maken. Maar het betekent wel dat je dan de volgende keer weer wint, of minder fouten maakt of sneller klaar bent. Succes kan in kleine dingen zitten, maar is o zo belangrijk.
Voor jou als ouder betekent het dat je het proberen, uitzoeken, puzzelen, doorzetten etc beloont.. meer nog dan het resultaat. Wat een nieuwe vaardigheid komt niet aanwaaien, dus dat proberen, uitzoeken, puzzelen, etc. dat zal je kind nog even moeten volhouden.
Dus beloon vooral zijn inzet! Zo kan je kind met plezier leren.. (want hij heeft nog heel wat jaartjes te gaan).

Heeft hij teveel succes (het is te makkelijk geworden), dan zie je het plezier weer dalen. Tijd voor een ander, moeilijker spelletje, een nieuwe uitdaging….

Hé, hij heeft wat geleerd 😉

Herken jij de frustratie van te vaak falen? Hoe heb jij dat opgelost? We horen het graag!

Bakken is lezen!

Onder de groepen waarmee ik lees, bevindt zich een viertal kinderen uit groep 8. Niet altijd even makkelijk om ze te motiveren!

Toen ik ze vroeg waar ze over wilden lezen, riepen er twee in koor: CUPCAKES BAKKEN! Dit werd door de andere twee met een vies gezicht ontvangen, maar goed ze mogen om de beurt zeggen waar ze over willen lezen, dus deze keer CUPCAKES!

Het werd voor mij een uitdaging om hier een goede tekst voor te vinden.

Gelukkig vond ik een leuk stukje over de geschiedenis van de cup cake, vervolgens heb ik er nog een eenvoudig recept bijgeplakt en de (best pittige) leestekst was een feit. De reactie van de kinderen was verheugend, zelfs van de sipkijkers. Een van hen riep meteen: “Mogen we het recept ook maken?”

Ik vond het vanzelfsprekend prima, maar dan wel thuis, dus een kopie van de tekst mee naar huis! De week daarop (ze lezen de tekst zo’n 5 keer per week, waarvan een keer met mij en de rest zelfstandig in paren)konden ze de tekst niet alleen vlekkeloos lezen, maar waren er ook de nodige cupcakes gebakken. Over vlekkeloos gesproken, dat kon niet gezegd worden van de tekst, die onder de botervlekken zat en vol met aantekeningen, zoals recept marsepein en fondant opzoeken!
recept voor cupcakes

Deze recepten werden en passant nog even doorgespeeld aan de anderen. Deze waren zo enthousiast, dat we de week erop nog een appeltaart en weer andere cupcakes op het menu hadden staan, alhoewel de tekst over “natuurfreek” (Freek Vonk op safari) ging :).

Als klein uitdagend grapje ook nog even dit:

Strawberry shortcake – Cuppycake song

You’re my Honeybunch,
Sugarplum Pumpy-umpy-umpkin,
You’re my Sweetie Pie
You’re my Cuppycake,
Gumdrop Snoogums-Boogums,
You’re the Apple of my Eye
And I love you so and I want you to know
That I’ll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear

(op youtube vind je de melodie)

Nieuwe project is een sprookje voorbereiden en dat zo leuk en spannend mogelijk aan een groep kleuters voorlezen.

Weetje:

Op dit moment verlaten zo’n 40.000 kinderen de basisschool met een leesachterstand van 2 jaar! Die achterstand halen ze nooit meer in!

Tip voor alle ouders:

Vind die spannende, grappige, lekkere, creatieve, uitdagende tekst! Maak er een feest van! Hoe enthousiaster je je kind krijgt, des te enthousiaster word je zelf ook en dat geeft energie en zelfvertrouwen om door te zetten! Heb je problemen om leuke teksten te vinden, laat het me weten! Tot volgende week! P.S. denk je nog even aan de tips, waar ik je vorige week om vroeg?

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist