Page content

Niveaugroepjes, een ‘vloek of een zegen’?

niveaugroepjes_sterraketje_bniveaugroepjes_zonnetjemaantje_b

Met tranen in haar ogen komt ze mijn kamer binnen. “Ik vind juf stom, want ik mag niet meer in de ‘zonnetjes’ ”, zegt ze voor ik ook nog maar een vraag kan stellen. Ze is ontroostbaar. Omdat ze nu voor de tweede keer in groep 3 zit, was ze zo trots dat ze in de zonnetjes zat. Helaas staat dit verhaal niet op zichzelf! Ik hoorde van een moeder van een 7-jarige jongen, die iets soortgelijks had aangekaart bij de juf, dat dit de reactie van de juf was: “Hij moet er maar mee leren leven!”

Voor wie het niet weet,  ‘zonnetjes’ of ‘sterretjes’ zijn niveaugroepjes bij het lezen. Kinderen zijn onderverdeeld in ‘maantjes, sterretjes, raketjes en zonnetjes’, afhankelijk van het niveau waarop ze al kunnen lezen.
Alle materialen zijn gecodeerd met een pictogram zodat leerlingen zelf kunnen zien welk boek, schrift of werkblad ze moeten pakken. Deze pictogrammen mogen echter geen aanduidingen voor de leerlingen worden volgens de uitgever!
Maar ja, je snapt het al, in de praktijk komt hier niets van terecht en weten kinderen precies hoe de vork in de steel zit. Vaak worden ze ook met die naam aangeduid.

Hoe demotiverend is het dan als je van de zonnetjes naar de sterretjes wordt verplaatst.

Zo heb je ook niveaugroepjes voor rekenen, deze hebben dan weer een kleur. Ook daar weten de kinderen precies hoe het in elkaar steekt.

Je zou zeggen, op je eigen niveau werken is toch prima. Niets is echter minder waar!
Onderzoek heeft uitgewezen dat alle ‘zwakke’ kinderen bij elkaar zetten eenvoudig weg  ‘dodelijk’ is voor deze kinderen. Het heeft nadelige effecten voor zowel de leerresultaten als voor het sociaal-emotioneel functioneren! Zelden komt het ook voor dat kinderen naar een hoger niveau gaan!
De verschillen tussen kinderen worden groter in plaats van kleiner! Ook de leerkracht stelt haar verwachtingen bij, waardoor kinderen gaan onderpresteren.

Wat dan wel? Kinderen die moeite hebben met vakken als lezen en rekenen, leren het best in heterogeen samengestelde groepen. Ze hebben wel meer instructie- en leertijd nodig, maar zouden in principe het zelfde aanbod moeten krijgen als de rest van de groep.

Meer instructietijd is cruciaal voor ‘zwakke’ leerlingen!
En daar zit hem nu precies de crux: uit een verslag van de onderwijsinspectie uit 2008 is te lezen dat het efficiënt gebruik van onderwijstijd geleidelijk afneemt, omdat leraren meert tijd nodig hebben voor het orde houden.
En dat is een treurige zaak, als je bedenkt dat bij het werken in heterogene groepen, waarbij de zwakkeren meer instructietijd krijgen, het aantal kinderen dat de basisschool verlaat met een onvoldoende (lees)niveau afneemt van 25% naar 4-6%!
Maar ja, wat heb je aan deze wetenschap als ouders, als de school van je kind in niveaugroepen werkt?
Veel troost kan ik niet bieden, behalve het feit dat je een stukje wijzer bent geworden en er op school misschien eens over kan gaan praten en neem vooral, indien nodig, het heft in eigen handen en ga op zoek naar mogelijkheden voor je kind (zoals bijvoorbeeld Taalkanjer ;))!!
Wacht niet tot je kind de moed in de schoenen heeft laten zakken, maar onderneem iets!

moed in de schoenen zakken

Heb jij ervaring met je kind in niveaugroepjes? Wil je dat hieronder met ons delen? Graag!
Vind je de inhoud van dit artikel interessant, klik dan aan de linkerkant op een ‘share’ button. Dank je wel 🙂

Worstelt jouw kind op school met leren lezen en schrijven?

Wil je weten wat je zelf kunt doen?

 • Maak jij je als ouder zorgen over de vorderingen van jouw kind? Met name op het gebied van lezen en schrijven?
 • Maakt jouw kind schrijffouten die je eigenlijk niet (meer) van hem verwacht?
 • Weet je eigenlijk niet precies wat hij of zij al zou moeten kunnen?
 • Twijfel jij of jouw kind de klas wel helemaal kan bijbenen en of het daarbij de hulp krijgt die het nodig heeft?

Leerling groep 5

Wij herkennen het probleem!

Margit en Jorien hebben allebei een kind met dyslexie. De kinderen van Jorien kregen zelfs alle drie een dyslexieverklaring!
Wij weten dus waar het over gaat en welke zorgen je dan als ouder hebt.

Wij gingen – onafhankelijk van elkaar – op zoek naar hoe we ons kind konden helpen. We vonden een methode die het lezen en schrijven net op een andere manier aanbiedt. Een methode die beter bleek aan te sluiten bij de behoeft van ons kind. Na enkele jaren kruisten onze wegen en gingen we samen met de methode aan de slag. Wij hebben allebei behalve onze eigen kinderen ook heel veel andere kinderen ‘aan onze tafel’ gehad en daarmee een schat aan ervaring opgedaan.
En wij hebben ouders begeleid die zelf met hun kinderen aan de slag willen, omdat ze ondervinden dat hun kind op school niet de aanpak en de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Wat ontdekten wij:

 • Veel ouders oefenen al heel veel thuis met hun kind, maar ze hebben het gevoel dat ze niet precies weten wat ze het beste kunnen doen.
 • Het oefenen heeft daardoor niet het gewenste effect.
 • Het zijn juist vaak de slimme kinderen die vastlopen met lezen en spelling.
 • Die raken heel erg in verwarring, vooral als ze voordat ze naar school gingen al op een andere manier met letters en lezen hadden kennis gemaakt. We moeten ze dus uitleggen wat het verschil tussen wat ze op thuis geleerd hebben en wat ze op school leren.
 • Kinderen willen werken vanuit een omgeving waarin ze alles precies krijgen uitgelegd. Daar hebben ze meer aan, dan aan ezelsbruggetjes.
 • Ouders weten vaak niet waar de schoen wringt. Ze wachten daardoor (te) lang met het inroepen van extra hulp, waardoor vele kostbare jaren verloren gaan.
 • Ouders laten zich (natuurlijk!) graag gerust stellen door school en nemen daardoor niet de stappen die ze zouden moeten nemen.
 • Vaak lopen leerlingen dan pas in de brugklas of nog later echt vast, terwijl de problemen met taal en spelling eigenlijk al vanaf groep 3 of 4 bestaan.
 • Zij hebben dan niet alleen een grote achterstand opgelopen, maar ook een flinke ‘deuk’ in hun zelfvertrouwen.

Leerling 2 HAVO

Is het volgende op jouw kind van toepassing?

  • Was je kind goed schoolrijp toen het naar groep 3 ging?
  • Presteert het onder zijn of haar niveau?
  • Gaat het soms met tegenzin of buikpijn naar school?
  • Heb je het gevoel dat er in vakanties heel veel van zijn ‘kennis’ wegzakt?
  • Heb je het idee dat je kind van alles door elkaar haalt? Door de bomen het bos niet meer ziet, zeg maar..
  • Is je kind op school onrustig of juist teruggetrokken, terwijl je zulk soort gedrag thuis of in de vakantie niet ziet?
  • En vooral: maak je je zorgen over zijn ontwikkeling, zijn schoolloopbaan en zijn emotionele ontwikkeling?

Begin dan met het aanvragen van ons gratis e-book. Dat doe je door de box bovenaan de bladzijde in te vullen.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Als je kiest voor ondersteuning door taalkanjer, kan je het volgende bereiken:

 • Je laat zijn zelfvertrouwen weer groeien.
 • Je kind krijgt een dieper inzicht in taal, spelling en grammatica.
 • Niet alle fouten verdwijnen meteen, maar als het inzicht groeit en het zelfvertrouwen toeneemt, zijn de belemmeringen voor verder leren verdwenen.
 • Hij leert zijn eigen fouten te analyseren en te verbeteren.
 • Hij leert gebruik te maken van al zijn vroege, voorschools kennis op het gebied van taal en letters en lezen.

Wij leren je stap voor stap welke informatie je kind op school vaak niet krijgt, maar die toch heel belangrijk voor hem is. Je kunt heel veel informatie om met je kind aan de slag te gaan al vinden op deze site. Maar als je daar graag begeleiding bij wilt, neem dan contact met ons op. Je kunt dat doen door het contactformulier in te vullen of door het aanvragen van een gesprek.

Wat kost het als je niks doet.

Wat kost het als je afwacht tot de problemen vanzelf overgaan?

 • De achterstand van je kind wordt groter.
 • Hij gaat zich minderwaardig voelen.
 • De energie die jij stopt in extra oefenen met je kind, is maar weinig effectief.
 • Hij gaat met steeds minder plezier naar school.
 • De problemen met lezen en schrijven krijgen ook invloed op andere vakken.
 • Hij kan de nieuwe lesstof niet opnemen, omdat hij nog worstelt met de basis.
 • Hij krijgt zijn kennis niet zelf ‘op een rijtje’. De verwarring in zijn hoofd groeit.

Leerling 2 HAVO – begeleiding is pas in 2 HAVO begonnen.

Wat kun jij vandaag al doen?

 • Ontdek dat er ook een andere manier is om tegen letters en klanken en lezen en spelling aan te kijken. Een manier die misschien beter aansluit bij jouw kind.
 • Maak van de gelegenheid gebruik om ons precies te vertellen welke fouten je bij je kind ziet. Stuur ons een e-mail
 • Zijn het er ‘te veel om op te noemen’? Stuur ons dan de meest opvallende fout van deze week.   (En van volgende week).
 • Je krijgt van ons persoonlijk antwoord, maar het kan voor ons een aanleiding zijn voor een informatief artikel of een instructiefilmpje. Daar profiteert iedereen weer van.

Bedenk dat problemen met lezen en schrijven nooit vanzelf over gaan.
Bedenk ook dat ‘meer van hetzelfde doen’ niet effectief is.
Bedenk dat als je wel vasthoudt aan hetzelfde aanbod als de school, dat je dan ook steeds dezelfde uitkomst zult blijven krijgen.

=>> Vraag dus NU ons gratis e-book aan.

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist