• Spiekbriefjes in je hoofd

  Wij leren kinderen bewust gebruik te maken van woordbeelden

 • Inzicht in de taal

  Unieke aanpak voor het oplossen (of liever nog voorkomen) van problemen met de open en gesloten lettergreep

 • Ouderbetrokkenheid

  Ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om met onze spelletjes aan de slag  te gaan, zodat kinderen thuis op een leuke manier kunnen oefenen.

Word je blij van goede leerresultaten, maar niet blij van de enorme hoeveelheid onderwijstijd die bij sommige kinderen verloren lijkt te gaan?

Een deel van de kinderen blijft maar problemen houden met lezen en spellen. Hoeveel tijd en moeite je er ook in stopt. Er is te weinig budget om extra hulp in te roepen en te weinig tijd om er zelf echt in te duiken. Vaak is het 't zoveelste kind dat individuele aandacht nodig heeft. De druk in de klas loopt op. Onderzoek naar dyslexie en externe hulp is dan soms de enige optie. Maar ook dat heeft niet altijd het gewenste resultaat.

Liever wil je vanaf het begin ook deze kinderen de kans geven om mee te doen met het normale proces. En dat kan.

Wij zijn Jorien en Margit. De afgelopen 15 jaar hebben wij vanuit onze RT-praktijk vele kinderen geholpen met onze unieke aanpak. 5 jaar geleden zijn we samen Taalkanjer gestart en hebben van daaruit honderden kinderen geholpen, door hun ouders te helpen bij het op een andere manier aanbieden van lezen en spellen. Nu willen we onze aanpak nog breder inzetten zodat die kan worden toegepast waar het uiteindelijk thuishoort: op school.

Een van onze leerlingen (groep 8) schreef in oktober 2017 dit (de foutenanalyse is gemaakt door zijn moeder):

En bij het dictee van januari schreef hij dit:

Wat is er in die drie maanden gebeurd? Deze leerling leerde het geheim van de klinker kennen en toepassen op meerlettergrepige woorden. 

Hij kreeg meer inzicht, en ervaart veel minder verwarring.
Hij ging van “Ik doe maar wat” naar “Ik weet wat ik doe!”

Aan de fouten en de spontane verbeteringen kun je zien dat zijn nieuwe kennis nog niet automatisch goed wordt toegepast. Maar wel is al zichtbaar dat hij een enorme sprong heeft gemaakt. 

 

Dat veel ouders de afgelopen jaren bij ons aanklopten was vaak uit nood geboren.

Veel beter was het natuurlijk geweest als hun kinderen op school de juiste ondersteuning gekregen hadden. Thuis intensief aan lezen en spelling werken valt ouders en kinderen zwaar.

Vandaar dat wij nu met Taalkanjer de volgende stap willen zetten en onze methode willen introduceren binnen scholen. Want daar hoort die natuurlijk thuis! Zo kunnen meer kinderen profiteren en worden ouders en kinderen ontlast.

 • Nadelen van steeds op dezelfde manier doorgaan

  Leerlingen raken er steeds meer van overtuigd dat ze “het nooooit zullen leren”. Ze geven de moed op, of raken gedemotiveerd en gefrustreerd.
  Leerkrachten voelen die frustratie ook: wat ze ook doen, de leerlingen pikken het maar niet op. Zo blijft het lezen en spellen op een veel lager niveau hangen. Het blijft steeds een doel op zich, en zo kom je niet toe aan het soepel gebruiken ervan bij andere vakken.

 • Voordelen van een andere aanpak

  Door kinderen vanaf het begin vertrouwd te maken met het verschil tussen een klank en een letter (en dus het gebruik van klanknamen voor letters los te laten), voorkom je veel verwarring. Als je dan ook vertelt hoe de klank van (met name) de klinkers bepaald worden door hun positie in een woord, leg je direct een stevige fundament voor de open en gesloten lettergreep. Daarmee voorkom je dat hier problemen ontstaan, en win je in de bovenbouw veel onderwijstijd. Deze kun je dan besteden aan het toepassen van lezen en schrijven bij alle andere vakken.

   

Hoe gaan wij te werk?

 • Basisanalyse

  We brengen in kaart hoe de regels van de open en gesloten lettergreep nu aangeleerd worden, in welke groepen er het meest mee geworsteld wordt, hoeveel leerlingen er mee worstelen, hoeveel tijd er aan besteed wordt  en natuurlijk welk pad voor jullie het beste is om dit probleem te gaan voorkomen. Deze analyse vormt de basis voor een eventueel vervolgtraject.

 • Training

  Als jullie besluiten om met ons het vervolgtraject in te gaan, gaan we de leerkrachten die bij het proces betrokken zijn trainen. Zij krijgen toegang tot al onze kennis en materialen, zodat ze de leerlingen optimaal kunnen begeleiden.

 • Ondersteuning

  Een verandering van werkwijze kost moeite. Vandaar dat wij jullie niet loslaten na de training, maar blijven ondersteunen.

 • Ouderbetrokkenheid

  Voor sommige kinderen kan het nodig zijn om toch ook thuis nog te oefenen. Wij betrekken nadrukkelijk de ouders daarbij. Onze unieke verzameling spelletjes nodigt kinderen en ouders uit om thuis op een leuke en nuttige manier bezig te zijn.

Klinkt dit interessant voor jouw school?
Neem dan contact met ons op. 

Wanneer is dit voor jouw school?

 • Je wilt echt passend onderwijs bieden.
 • Je hebt ambitie en durft ook keuzes te maken.
 • Je ziet dat de huidige aanpak sommige kinderen in de kou laat staan en jij wil je daar niet bij neerleggen.
 • Je wilt kinderen laten uitstromen naar het niveau dat bij ze past - niet beperkt door problemen met lezen en spellen.
 • Je wilt minder onderwijstijd besteden aan de basis van lezen en spellen, zodat er tijd over is om lezen en schrijven te gebruiken waar het voor bedoeld is: kennis vergaren, jezelf uitdrukken op papier. Dit geeft kinderen een zo veel sterkere start op de middelbare school!

Wanneer is dit niet voor jouw school?

 • Je hebt het heel druk met boomplantdag, vallessen, truiendag en vogelteldag :)).
 • De leerkrachten zien het niet zitten om ‘buiten de methode’ te werken.
 • Op jouw school hebben kinderen geen probleem met de open en gesloten lettergreep.
 • Je hebt net een nieuwe methode voor lezen en spellen gekocht en daar kun je de komende 10 jaar mee vooruit.
 • Je werkt al jaren met dezelfde methode en dat bevalt prima.